es | eu
  

FEDERACIÓN VASCA DE TENIS DE MESA
EUSKAL MAHAI-TENIS FEDERAZIOA

Junta Directiva

  • PRESIDENTE: Gorka Fernández Álvarez
  • VICEPRESIDENTA: Maialen Iriarte Espinosa
  • SECRETARIO/TESORERO: Jesús Gómez Martín
  • VOCAL: Itxaso Carrillo Díaz
  • VOCAL: Victor González de Echávarri
  • VOCAL: Javier Olazabal García